Studentenwoordenboek

Het (Enschedese) Studentenwoordenboek

Studenten hebben zo hun eigen taal. Om te zorgen dat je toch weet waar iedereen in jouw omgeving straks over praat, staan hieronder de meest gebruikte termen. Dankzij dit studentenwoordenboek ben je alvast helemaal op de hoogte en ready voor jouw studentenkringen!

Ab Actis
Secretaris

Adtje trekken
Een drankje zo snel mogelijk in één keer opdrinken

Almanak
Boek met daarin een jaaroverzicht van een vereniging

ALV
Algemene ledenvergadering

Anciënniteit
Rangorde die wordt bepaald door het aantal jaren dat iemand lid is. Hoe hoger de anciënniteit, hoe meer privileges en aanzien

Aspirant
Een aankomend lid tijdens de introductieperiode

AVG
Staat voor aardappels, vlees, groente; een heel simpel gerecht dat elke student kan koken

Bachelor
De eerste drie jaar van je studie

Baco
Bacardi Cola

Brak zijn
De vorige dag iets teveel hebben gedronken, waardoor je je enorm slecht voelt de dag erna

Braken / Barfen
Overgeven, vaak door te veel alcohol. Er staat een prachtige boom achter de Pakkerij speciaal voor deze bezigheid

Brassen (2 soorten)
1) Het wegnemen van een object van een ander clubje en het pas teruggeven wanneer dit clubje een tegenprestatie heeft uitgevoerd
2) Het oplossen van een meningsverschil door elkaar bij de revers te pakken en naar de grond te trekken

BVO
Biertje voor onderweg

Cantus
Drank- en zangfestijn

CoBo
Consititutieborrel, een borrel om een nieuw bestuur bekend te maken en hen te feliciteren

CoHo
Commissiehoofd

Commissie
Groepje mensen die een activiteit voor een vereniging organiseert

Dies
De ‘verjaardag’ van een vereniging of dispuut, wordt vaak gevierd met vele activiteiten

Dispuut
Een vriendengroep bestaande uit mannen, vrouwen of een combinatie daarvan, uit verschillende jaren. Een verticaal verband. Deze kunnen vanuit een studentenvereniging zijn (kroegdispuut) of onafhankelijk zijn. Dan kunnen er mensen van verschillende verenigingen lid zijn van een dispuut

Doegroep
Groepje studenten waarmee je de Kick-In doorloopt

EC
European Credits, studiepunten

Fact
De koepelorganisatie voor de studentenverenigingen in Enschede

Faculteit
Overkoepelende organisatie voor studies in dezelfde richting

Gemengd
Wanneer een clubje uit zowel mannen als vrouwen bestaat

HJ
Huisjongste, bewoner die het kortst op een huis woont

Hospiteren
Solliciteren naar een kamer in een studentenhuis

Inauguratie
Ceremonie waarna je volwaardig lid bent van een vereniging of clubje

Integreren
Contact maken met andere studenten of clubjes

Jaarclub
Een vriendengroep gevormd uit mannen of vrouwen die in hetzelfde jaar bij een vereniging zijn gegaan, een horizontaal verband

Jasje-dasje
Dresscode: colbert, overhemd en das

Kaken
(Tong)zoenen

Kiddo
Benaming voor een eerstejaars student in de Kick-In

Klemmen/de bak in
Een avond enorm veel zuipen, vaak omdat je de dag erna geen verplichtingen hebt

Lekker gewerkt pik!
Een kreet die wordt geroepen wanneer iemand iets goed doet of goed heeft gedaan

Lichting
Groep leden die in hetzelfde jaar lid zijn geworden

Lustrum
Elke 5e Dies is een Lustrum, dit wordt uitbundiger gevierd dan een Dies.

Minor
Vrije keuzeruimte van 2 modules in het derde jaar van de bachelor

Module
Blok van 10 weken

Mores/Mos
Ongeschreven regels binnen een studentenvereniging

Muur
De snackbar in het centrum van Enschede

Naborrel
De borrel nadat de kroeg al dicht is gegaan en er opgeruimd is, waar je met de orde en iedereen die nog niet naar huis wilt de borrel voortzet

Nestor/Nestrix
De huisoudste

Nullo
Een nuldejaars, iemand die nog niet begonnen is zijn of haar studie

Oude Markt
Plein in het centrum van Enschede met alle terrassen en de Pakkerij

Paardenkut
Een mixdrankje van Apfelkorn met Spa rood

Pakkerij
Gebouw waar de grote studentenverenigingen gevestigd zijn

Praeses
Voorzitter

Rattentaxi nemen
Naar huis gaan zonder doei te zeggen tegen de rest

Sfeerspons
Een persoon die met zijn/haar aanwezigheid de positieve sfeer uit een ruimte haalt

Sjaars
Een eerstejaars lid

De snor drukken
Verdwijnen wanneer er iets moet gebeuren

Societeit
De kroeg van een studentenvereniging

SOG
Studie Ontwijkend Gedrag

Thuis-thuis
Het ouderlijk huis

Tjak/meuk
Zooi/viezigheid/etensresten, wordt vaak mee gegooid tijdens een cantus

Twaars
Een tweedejaars lid

UB’en
Studeren in de Universiteits Bibliotheek (UB)

Verticaal
Een verband waar mensen van verschillende jaren lid zijn (zie dispuut)